ЗАПОР НА ЗАПЛАТА

Съдебните изпълнители могат да наложат  запор върху трудовото ви възнаграждение основа на изпълнителен лист, без дори да знаете, че сте сте осъден.

Но има граница на сумата, която може да бъде удържана заплатата.

Получено нетно възнаграждение: 600.00 лв.
За: януари 2018 г.
Лицето издържа деца: Не
Лицето има и друг запор за издръжка: Не
Сумата на удръжката по запора е: 90.00 лв.

Извършването на запор става, чрез  изпращане на запорно съобщение от ЧСИ до вашия работодател. В резултат той удържа суми от трудовото ви възнаграждение и ги превежда на ЧСИ (частен съдия изпълнител).

Може да бъде направен запор на банковата ви сметка, по която получавате заплатата си. В случай, че трудовото ви  възнаграждение е с размер под минималната работна заплата, ЧСИ няма право да му прави запор и следва да подадете молба за вдигане на запора.

Ако заплата ви е над минималната работна заплатасе удържа определена част.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, МИНИМАЛАНТА ПЕНСИЯ И ДРУГИ ВАЖНИ ПРОМЕНИ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2018г.

С началото на новата година влизат в сила редица важни  промени в областта на данъчното право, които засягат интересите не само на граждани, но и на фирмите.

Най-важните промени в данъчното законодателство за 2018г., които трябва да знаете:

 • От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата се увеличава от 460 лв. на 510 лв.  А това означава, че минималната работна часова заплата вече е 3,07 лв., както съобщават от   пресцентъра на МС.

В близките две години  – 2019г. и 2020г.  – е предвидено да има ново увеличение с по 50 лв. на година, което означава, че през 2020г. минималната работна заплата ще достигне до  610 лв.

Неминуемо увеличението ще доведе до повишаване на дължимите осигурителни вноски за сметка на фирми и служителите (работниците).

 • С увеличаването на минималната заплата респективно се увеличава и минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (СОЛ). Лицата, избрали самоосигуряването ще заплащат с около  20лв. повече на месец през 2018г.
 • Друга важна промяна е свързана с определянето на нов размер на минималната пенсия. От 01.01.2018г., размерът на минималната пенсия ще  бъде 200 лв.
 • Новите промени засягат  и хората, останали без работа. Покачва се минималното дневно обезщетение за безработица от 7,20 лева  на 9 лева.

Но вече има и горна граница на обещетението в размер на 74.20 лв. на ден.  Разбира се, не е пропусната и възможността за промяна на изискванията  за  право за обезщетение за безработица. От новата година следва да има най-малко 12 месеца от последните 18 внесени или дължими вноски за фонд „Безработица“. Oсигурителната вноска за фонд „Пенсии“ също се покачва с около 1 пункт.

 • Новите промени водят и до увеличаване  на минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, който може да видите тук.
 •  Земеделските стопани също не бяха подминати – минималния осигурителен доход за тях вече е 350лв.
 • До 31 януари пък  физическите лица могат да ползват отстъпката по данъка за довнасяне на физическите лица по годишната данъчна декларация. Тези от тях, който  подадат  годишна данъчна декларация  по електронен път, ползват отстъпка  от 5% , но не повече от 500 лв., при условие че нямат задължения към държавата и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Това се отнася и за годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ  за 2017 г.
  Ако сравним с миналата година  – условието за ползване на отстъпката за подаване декларацията по електронен път  бе тя да се подаде до 31 март, внасяне на данъка  до 30 април, а размер на отстъпката беше до 1000 лв.
 • Детските надбавки за едно дете се увеличават от 35 лв. на 40 лв. За две деца сумата е  90 лв., за три деца – 135 лв., за четири деца – 145 лв, а за всяко следващо се добавят 20 лв. Обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години се увеличава от 340 лв. на 380 лв. Средномесечният доход,  за получаване на детски надбавки  вече е 450 лв., а не както беше досега – 400лв.
 •   Не се променя обаче максималния осигурителен доход от 2600 лв.

  СРОКОВЕТЕ, който трябва да знаете и да спазвате за  2018г.:

До 15 март
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ се подава в НАП в срок до 15 март на следващата година.
До 31 март
До 31 март на следващата година се подава декларация в търговския регистър от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.
До 30 април
Няма  изискване  фирмите, подаващи декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ да подават уведомление в срок до 30 април на следващата година, когато нямат промяна в обстоятелствата, но ако фирмата е учредена през 2017г. следва да подаде такава.
От 14 на 7 дни
Промени се срокът за подаване на заявлението за задължителна регистрация по ЗДДС. От 01.01.2018 г.  ве е 7 дни. Помените касаят задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *