Преводи и легализация

Нашата адвокатска кантора предлага съдействие във връзка изготвяне на документи за  лицензирани експресни преводи и легализация  и осигуряване на  превод на фирмена, лична документация, кореспонденция, официални документи и др.

Ние оказваме правна помощ и съдействие при е необходимост от  лицензиран превод –  превод от лицензирана фирма, оформяне на документите като официален превод чрез прикачване на оригинала и превода, неделимо, поставяне на печат и подпис на заклет преводач, апостил, както и устни и писмени преводачески услуги и съдействие.