Регистрация на Търговски дружества, Сдружения и Фондации

 • Искате да стартирате собствен бизнес, но не сте уверени в юридическите си познания?
 • Желаете квалифицирана правна помощ при изготвянето на документите?
 • Имате нужда от съдействие при Вписване в търговския регистър?
 •  Искате на намалите своите разходи?
 •  Вие сте на точното място!

Нашата адвокатска кантора  предлага услуги по регистрация, вписване на промени и обстоятелства, ликвидация и несъстоятелност на фирми, както и изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации, процесуално представителство.

Също така извършва:

 • Регистрация на ЕТ;
 • Регистрация на ЕООД;
 • Регистрация на ООД;
 • Регистрация на АД;
 • Събирателно дружество;
 • Командитно дружество;
 • Командитно дружество с акции;
 • Ликвидация, несъстоятелност и изготвяне на план за оздравяване;
 • Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите  в Търговския регистър;
 • Сдружения;
 • Фондации;
 • Промени и заличаване на юридически лица;
 • Изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации;
 • Изготвяне на споразумения;
 • Отношения между съдружниците и управлението на дружеството;
 • Процесуално представителство и медиация при защита на правните интереси на съдружниците и членовете на управителните органи;
 • консултиране на капиталовата структура, акции/дялове в корпорацията, консорциуми, холдингови структури и др;
 • Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност.
 • Юридически консултации във връзка с всички видове търговски сделки, уредени от Търговския закон и изготвяне на необходимата документация.

Нашата работа е изцяло в услуга на Вашия бизнес или  специфична дейност.

Гарантираме конфиденциалност за личната и служебната информация, качествено и бързо обслужване на възможно най – ниски хонорари, а за редовните си клиенти предвиждаме изгодно абонаментно обслужване.

Направете ТУК  запитване за предлаганите от нас услуги.