За Нас

Нашето кредо е: „Коректност, Лоялност, Бързина”.

Адвокатска кантора  предлага висококвалифицирани юридически услуги. Нашата  цел е да осигурим правна   защита на интересите на  клиентите си пред всички национални и европейски институции.

В екипът ни  са включени  адвокати, специализирани в различни клонове на правото, с дългогодишен стаж в областта на данъчното и осигурителното право, свързан с обжалването на актове и действия на органите по приходите по административен и съдебен ред; търговското и административното право, наказателното право,  както и процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции, административни и други юрисдикции.

За да Ви бъдем  максимално полезни работим съвместно с данъчни и счетоводни експерти. Целта е да съчетаем своя опит  с този на други колеги – адвокати, юристи и експрерти ,  за  по-добра защита на правата и законните интереси на нашите клиенти.

Работата в екип дава възможност за  по – задълбочено запознаване с даден казус във всичките му измерения, поради наличието на специалисти в различни сфери.

Практиката се ръководи от адвокат Росица Петрова Кавазова – Петкова. От самото начало започва своята самостоятелна практика, осъществявайки консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани с вещно, облигационно, трудово, търговско право, семейно и други. С завършената магистърска степен в УНСС по „Счетоводство и контрол“ разширява своите познания и в областта на данъчното и административното право.

Кантората е насочила своята основна дейност в разрешаването на различни по сложност данъчни и осигурителни казуси. В тази насока основна сфера на дейност  е предоставяне на адвокатски услуги и консултации в областта на данъчното и осигурителното право. Клиентите могат да разчитат на професионални познания, защита и грижа за интересите на клиента.

Дейността ни е структурирана в две главни области :
Обща  практика – за фирми  и физически лица  в различни области на правото.
Специална практика – събиране на вземания на банки, финансови институции и предприятия, както и производства по несъстоятелност и реорганизация на юридически лица, процесуално представителство и защита.