Застрахователно право

Всяко лице, което  е пострадало при пътно транспортно произшествие има право на обезщетение. Право на обезщетение имат и наследниците на починалото лице. Обезщетение следва да се изплати  за претърпените болки и страдания на пострадалия или наследниците на починалото лице.

Нашата адвокатска кантора  предлага  консултации и съдействие при спорове във връзка със сключени застрахователни договори, процесуално представителство и правна защита пред съответния съд относно  изплащане на застрахователни обезщетения.

Работим съвместно специалисти, които има богат опит както в областта на застрахователното право, така и в търговското, корпоративното и данъчното право.

Целта на адвокатска кантора  е да окажем квалифицирана юридическа  помощ на хората, които са пострадали при  инцидент, за  да получат своите обезщетения от застрахователните компании.

Ще получите правна помощ от един от малкото адвокати в България, които са  тесни специалисти по застрахователно право и застрахователни дела.

Нашата кантора предоставя правна защита и съдействие  на физически и юридически лица от цялата страна и чужбина, независимо  от мястото на сключване  застраховката или  мястото на  настъпване на  инцидента, като подхождаме индивидуално към всеки един случай.

Правните услуги, които извършваме в областта  на застрахователното право, са:

  • Консултации при сключване на застрахователни договори – права, задължения, последици;
  • Правна консултация за действията, които да предприемете за  получаване на обезщетение от застрахователна компания;
  • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
  • Правни консултации при специфични застрахователни рискове като  гаранции, финансови загуби, застраховане в бизнеса;
  • Консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Специализирана адвокатска защита пред съд по дело срещу застраховател;
  • Процесуално представителство и правна защита пред застрахователни компании във връзка с изплащане за застрахователни обезщетения;
  • Съдействие за изготвяне на претенция за получаване на обезщетение от застрахователна компания;
  • Изработване на възражение до застраховател  при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или за доплащане на изплатено занижено такова;
  • Представителство пред застраховател  в чужбина за получаване на обезщетение при  инцидент, настъпил в друга страна;

Ние   съдействаме на местни и чуждестранни лица за доброволно извънсъдебно решаване на спорове и изплащане на обезщетения по повод възникнали застрахователни събития пред застрахователни компании и Гаранционния фонд.     „Джиков, Цонков и партньори”  има споразумение с ЗД „Витоша” АД, вече част от UNICA Group Austria, ЗПАД „ДЗИ- Общо застраховане” и др. за представителство пред тях на лица, които имат право на застрахователно обезщетение, включително:

Не се колебайте да се свържете с нас.