Изготвяне на Общи условия

Общи условия

Нашата адвокатска кантора предоставя правни услуги,защита и съдействие във връзка с консултиране, изготвяне на различни  по  вид Общи условия за вашия уебсайт, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си различни по вид стоки и услуги.

Ние изготвяме  индивидуални Общи условия, в съответствие със Закона за защита на потребителите, като осигуряваме най – добрата защита  на вашите права.

При подготовката условията ние обръщаме специално внимание на желанията  и целите на нашите клиенти, на спецификите  на българско законодателство и  на конкретния предмет на дейността.  Нашият подход е насочен към индивудуалното запознаване и оформление, за да може Вашата цел да бъде достигната.