Наказателни дела

От помощта на наказателния адвокат, в защита на права и законни интереси,  се нуждае всяко  лице, което е извършило престъпление  или всяко лице, което счита, че е пострадало от престъпление т.е. ако вие сте  заподозрянобвиняемподсъдим по наказателно дело или пък пострадал от престъпление, потърсете нашето съдействие.

Ние защитаваме правата и законните интереси на своите клиенти с всички възможни правни средства и осигуряваме квалифицирана адвокатска защита по наказателни дела.

Ние изследваме в дълбочина всеки конкретен случай. Проучваме делото и  предлагаме най – доброто решение, съобразно спецификата на казуса.

Нашата адвокатска кантора  ще Ви окаже  пълно съдействие и защита през целия  наказателен процес пред  всички надлежни органи и всички инстанции  – МВР, митнически органи,  Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд, Специализирани съдилища, Военни съдилища, както и пред съответната прокуратура.

Ние ще Ви окажем правна помощ и защита от досъдебната фаза на процеса до приключване на делото.

Кантората предлага правни консултации и наказателноправна защита  по наказателни дела, процесуално представителство, адвокатска  защита и съдействие относно:

 • Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 • Подготвяне и представяне  на жалби до прокуратура, полиция и други органи;
 • Адвокатска защита по  обвинение за извършено престъпление;
 • Съдействие по осигуряване на преводач при необходимост;
 • Правна помощ  при извършване на действия по разследването;
 • Възможности за освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание;
 • Защита на обвиняем по дела от частен характер – за престъпления, които се преследват по тъжбана пострадалия т.е. клевета, обида, лека телесна повреда, кражба, която е извършена от  роднина и др;
 • Изготвяне и сключване на споразумение за приключване на делото;
 • Консултации  относно противоправни действия или престъпления на физически лица или органи на държавната власт и възможности за защита;
 • Защита от незаконосъобразни действия на държавните органи;
 • Изготвяне и процесуално представителство  във връзка с предявяване на граждански иск за парично обезщетение за претърпени  вреди от престъпление;
 • Представителство и защита при различни видове престъпление – грабеж, кражба, измама, телесна повреда, пътнотранспортни произшествия, убийство, транспортни престъпления,злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда и вземане на заложник, блудство и изнасилване, неплащане на издръжка; футболно хулиганство, както и престъпления, извършени при превишаване пределите на неизбежна отбрана или „граждански арест”, документна измама, обсебване, изнудване, незаконни лов, риболов и сеч на дърва, акцизни стоки и стоки без бандерол, квалифицирана контрабанда – стоки в големи размери, наркотици и прекурсори за тях, нелегално преминаване на граница и трафик на хора през граница, набедяване в престъпление, лъжесвидетелство, документни и компютърни престъпления, организиране на престъпна група, хулиганство, жестокост към животни, незаконно притежаване на оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия, катастрофи /ПТП с пътни превозни средства – автомобили, автобуси, трамваи и тролейбуси, пострадали пешеходци, велосипедисти, каруци, сблъскване между плавателни съдове /лодки, джетове, яхти/, управление на МПС след употреба на алкохол и/или без шофьорска книжка от неправоспособен, престъпления, свързани с производство, държане, употреба и пласиране на наркотици, техни аналози или прекурсори за тях; военни престъпления  и др.;
 • Представителство и адвокатска  защита пред  съд   по  искане за налагане и изменение на  мярка за неотклонение „задържане под стража”, както и при налагане на други мерки за  процесуална принуда;
 • Събиране на присъдени обезщетения по надлежен ред;
 • Обжалване на незаконосъобразни актове – постановления, присъди, определения, решения;
 •  Защита по наказателни дела;
 •  Обжалване на наказателни постановления както  по административен така и по  и съдебен ред.

Ако се нуждаете от защита или имате въпрос, свържете се с нашата адвокатска кантора  тук.