Закупуване на недвижим имот от ЧСИ – публична продан

В резултат на  принудителното изпълнение за събиране на вземане или съдебна делба на недвижим  имот, който не може реално да бъде разделен между неговите собственици   води до публична продан.

Какво включва процедурата по публична продан на недвижим имот?

Процедурата по публична продан на имот преминава през следните стъпки:

  • частният съдебен изпълнител (ЧСИ) налага възбрана върху недвижимият имот като извършва опис на имота;
  • вещо лице  извършва пазарна оценка, която е от значение за определяне на първоначалната цена на имота.
  • ЧСИ изготвя изготвя обявление за продажба, което съдържа описанието на имота, собственост, начална цена, срок за  подаване на наддавателни предложения и датата за определяне на  купувач.

Кой може да участва в публична продан?

Всяко лице, което  желае да закупи  имота може да извърши оглед. Огледът  се и извършва чрез съдебния изпълнител.

Какви са стъпките за участие в публична продан?

  • всяко лице, което има желание за участие в наддаването при публичната продан,

трябва да внесе капаро/задатък/ в размер на 10% от  определената продажна цена;

  • всяко лице, което има желание за участие в наддаването следва да направи предложение за цената, която е готов да плати за имота. Предложението следва да бъде на по – висока цена от обявената;
  • на посочената от ЧСИ дата, той отваря входираните наддавателни  предложения за закупуване на имота.
  •  съдебният изпълнител обявява за купувач този кандидат – купувач, който е направил най-високо предложение. Ако има две или повече еднакво най-високи предложения се провежда търг и  за купувач се обявява това лице, което предложи най-висока цена.
  • обявеното за купувач лице в срок от две седмици  следва да плати продажната цена, като приспадне размера на внесения задатък. Ако това не бъде направено за купувач се обявява следващият с най-високо предложение за цена.
  • съдебният изпълнител изготвя постановление за възлагане на имота. То е актът за собственост на купувача, с което той се легитимира  като собственик.

Какви рискове крие покупката на недвижим имот при публична продан?

Възможно е поради допусна грешка при спазване на процесуалните правила да се стигне   съдебно отстраняване на купувача от имота, закупен на публична продан.  Това може да е свързано с неспазване срокове за обжалване, претенции за собственост от трети лица и други. Затова при вземане на решение за участие в публична продан е  препоръчително да се  консултирате със специалист адвокат за извършване на  проверките, свързани със собствеността на имота и наличието или липсата на други пречки за неговата продажба

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *