Временна закрила на бежанци от Украйна

Временната закрилa на бежанци от Украйна в Република България се регламентира с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). По повод войната в Украйна, Европейският съвет прие Директивата за временна закрила на бежанци, с което се даде възможност на украинците, да получат бърза защита, изразяваща се във временна закрила за всички украинци, които търсят такава закрила.

Право на временна закрила имат всички украинци, напуснали страната след 24 февруари 22 г., като лицата трябва да се регистрират на граничния пункт, за да бъде издаден регистрационен документ

Временна закрила следва да бъде предоставена в случай на въоръжен конфликт, война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие. Временната закрила се предоставя от Министерски съвет с решение на Съвета на Европейския съюз. Срокът й се определя с решението на Съвета на Европейския съюз.

Българското правителство прие решение всички лица, бягащи от войната в Украйна, влезли на територията на България от 24 февруари насам, получават временна закрила, съгласно РМС №144 от 10.03.2022 г.

Какви права дава временната закрила?

Лицата, който са получили временна закрила имат право да получат помощ за подслоняване и храна, да ползват здравни и социални услуги, да пребивават законно на територията на България, да работят, да имат достъп до образователната система за децата им и други.

Помощта за украинците се предоставя на хотелиери, осъществяващи настаняване и изхранване на украинците от Република Украйна в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър. При настаняване тези жилища държавата заплаща ежедневна помощ (хотели и почивни станции, почивни бази на общините и други ведомства) за срок до 3 месеца.

Срокът за който се предоставя временната закрила е до 4 март 2023 г. Срокът може да бъде автоматично удължена два пъти с по 6 месеца, т.е. до 4 март 2024 г.

Какви документи са необходими за временна закрила?

За да получи украинският гражданин статут на временна закрила трябва да разполага с някой от следните документи за самоличност:

  • биометричен паспорт;
  • паспорт стар формат без биометрични данни;
  • лична карта;
  • шофьорска книжка;
  • удостоверение за раждане – за деца под 14 години.
  • приемат се и документи с изтекъл срок на валидност.

Какво е правото на рабора при временна закрила?

За назначаване на работа на бежанец с временна закрила не е необходимо да се преминава през тромавата административна процедура за издаване на специално разрешение за работа на чужденец. Може да се регистрират като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” по адрес на пребиваване и да потърси безплатна професионална квалификация.

Каква финансова помощ може да се получи?

Дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на настаняване на бежанците може да отпусне месечна финансова помощ, както и еднократна помощ в размер на 375 лева за задоволяване на инцидентно възникнали нужди. Преди това обаче, трябва да се подаде заявление.

Временната закрила позволява облекчена процедура за откриване на банкови сметки и получаване на кредитни и дебитни карти от българските банки.

Каква е здравната помощ и имат ли достъп до детски градини бежанците?

С временен статут бежанците имат право на медицинско обслужване подобно на това, което получават българските граждани и на безплатна детска градина (повече информация по този въпрос можете да намерите на сайта на МОН – МОН приема заявлния от украинци за записване в училище

Как се придвижват бежанците със статут на временна закрила?

Украинците със статут на временна закрила не заплащат винетни и тол такси на територията на България за автомобилите с украинска регистрация. Имат право на безплатен градски и междуградски транспорт срещу показване на украински документ за самоличност;

Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Прочетете за Придобиване статут на бежанец

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *