Трудова злополука и моите права!

„Работя на постоянен трудов договор  като общ работник в строителна фирма. Претърпях инцидент  – трудова злополука  на работното си място като паднах от скелето и си счупих крака. Имам и спукани ребра. Не мога да се върна на работа в момента и вече продължителен период от време се лекувам. Болничните листове, по които получавам пари не са ми достатъчни нито за храна нито за разходите по лечението. Какво мога да направя? Мога ли да съдя работодателя си  да заплати разходите по лечението и обезщетение за болките, които изпитвам?”

  1. Какво представлява „трудова злополука”?

Трудова злополука е инцидент, който е настъпил на работното  място.  За да бъде определена като  трудова злополуката следва да бъде установена неработоспособността работника/служителя, както и причинната връзка между нея и трудовата злополука.  Издава се болничен лист за временна неработоспособност, издаден от лекар или зъболекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Или  Експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК – за трайна неработоспособност: работникът/служителят не могат да работят повече. На трето място при смърт, удостоверено с акт за смърт

        2.  Трудова злополука и задължение за деклариране.

Трудовата злополука да бъде декларирана пред  ТД на НОИ  от работодателят в 3-дневен срок от настъпването й.  Ако работодателят не извърши това свое задължение работникът/служителят или неговите наследници могат декларират трудовата злополука до до една година от настъпването й.  Това става  с попълването на Декларация за трудова злополука, която може да попълните ТУК. 

  1. Процедура по обявяване на злополуката  като трудова.

Разследващите органи в НОИ, въз основа на подадените от мен документите  в 14-дневен срок от декларирането издават разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова. Разпореждането се изпраща на работник/служителя  и на работодателя ми.

4. Какви са моите права при трудова злополука?

Според българското законодателство работодателят  е длъжен да покрие разликата между претърпените от работника/служителя вреди и тези, които осигурителният орган  е обезщетил, както и за претърпените болки и страдания.

Ако прецените, че  са настъпили вреди в резултат на претърпяната трудова злополука, работника/служителя може да поиска от работодателя, включително и по съдебен ред да ви заплати обезщетение за:

 – Претърпените загуби като разходи за лекарства и лечение.

– Пропуснати ползи – разликата между заплатата и обезщетението, което НОИ изплаща.

– Неимуществените вреди –болки и страдания.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *