Нови изменение в данъците през 2020г

               Всяка година работодателите/платците на доходи на физическите лица са задължени да подават в НАП справки за доходите по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). От тази година информация следва да се подава и за доходи по трудови правоотношения.Справките се подават в срок до 28 февруари 2020г. По този начин се дава възможност за предварително попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица от страна на НАП. Новото е, че в тази справка ще се включват  доходи от дивиденти, без оглед на тяхното изплащане. В справката се посочва и размерът на удържаните задължителните осигурителни вноски, които са за сметка на физическите лица.Тук попадат и доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.Спазването на срока за подаване на справките по по чл. 73 ЗДДФЛ е много важно, тъй като непредоставянето или посочването на неверни или непълни данни води до налагане на глоби или имуществени санкции в размер до 250лв, освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За повторно нарушение глобата или имуществената санкция в размер до 500лв за всяко физическо лице.Можете сами да проверите дали вашият работодател е изпълнил коректно задължението за подаване на справката чрез електронния портал на НАП или да потърсите нашата помощ.

#серия #съвети

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *