Незаконен строеж: жалба и премахване

Какво представлява незаконният строеж”?

„Незаконен строеж“ се определя и отнася до изграждане на сграда, постройка или друг обект, което нарушава законодателството, което регулира строителството.  Незаконното строителство включва извършване на строителство без  съответното разрешително от компетентните органи, нарушаване на зонирането или строителните правила, превишаване на големината или височината на сградата и други подобни нарушения.

„Здравейте, моят съсед е построил едноетажна жилищна сграда в двора си в непосредствена близост до оградата с моя имот. Сградата   ми пречи да ползвам собствения си имот, тъй като  покривната част се намира до опасна близост до оградата. Имам съмнения, че става въпрос за незаконен строеж. Какви действия мога да предприема, за да се премахне сградата”?

Къде мога да подам жалба при съмнение за извършено незаконно строителство?

Жалба срещу незаконен строеж може да се подаде в следните институции:

  1. Общинска администрация: можете да подадете жалба в отдел „Строителство“ или „Строителен инспекторат“ на вашата местна община. Те са отговорни за надзора и контрола на строителството в областта.
  2. Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Това е специализирана институция, която извършва надзор и контрол върху строителството. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.  Жалбата може да се подаде директно в регионалното поделение, който покрива вашата област.
  3. Върховен касационен съд (ВКС): Ако жалбата се отнася до незаконно строителство, което е било потвърдено от местните органи, можете да подадете административна жалба във ВКС. Те разглеждат жалбите по административни нарушения.
  4. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): В някои случаи, когато нарушението е свързано с големи инфраструктурни проекти или има национално значение, жалбата може да се подаде в МРРБ. Те са компетентни да разглеждат жалби, свързани със строителството в широк мащаб.

Преди да подадете жалба, е препоръчително да се консултирате с адвокат, за да получите точна информация относно процедурите и сроковете за подаване на жалба срещу незаконен строеж както и относно писменото  и коректно оформяне на сигнала.

Каква е процедурата за подаване на жалба срещу незаконно строителство?

Процедурата за подаване на жалба срещу незаконен строеж включва следните стъпки:

  1. Идентификация на незаконния строеж:  при съмнение за извършено незаконното строителство първо трябва да се установи, че съществува незаконен строеж и да се съберат доказателства за това, като снимки, документи или свидетелства.
  2. Жалба до компетентните органи: жалбата се подава до компетентния орган, отговарящ за регулирането на строителството. Жалбата следва да съдържа определени реквизити.
  3. Изследване и проверка:  след сезиране с жалбата, компетентният орган ще извърши проверка на мястото на незаконния строеж и ще проучи жалбата. Те ще преценят законността на строежа и ще вземат необходимите действия.
  4. Санкции и премахване на незаконния строеж: в случай, че се установи, че строежът е незаконен, компетентният орган може да наложи санкции на собственика на имота или изпълнителя на строителството, включително и издаване на заповед за  премахването на незаконния строеж или връщането му в съответствие със законодателството..

Важно е да се консултирате със специалист адвокат, за да получите точна информация относно местните процедури и органи, отговарящи за приемане на жалби срещу незаконен строеж.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *