Незаконен строеж: узаконяване

Какво означава „незаконен строеж”?

За  незаконен строеж  се определя този, който вече е изграден без  да е налице предвидената в закона  строителна документация съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Кой строеж се определя като незаконен?

Незаконен строеж е този, който е изграден:

 • без разрешение за строеж;
 • без одобрен инвестиционен план;
 • изграден в несъответствие с изискванията на Закон за устройство на територията;
 • в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;
 • без одобрени инвестиционни проекти;
 • без разрешение за строеж;
 • при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект;
 • със строителни продукти, несъответстващи на съответните изисквания;
 • в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
 • при нарушение на изискванията за строителство;
 • при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт, който е задължително условие за разрешаване на строителството съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или Закона за културното наследство.

Условия за узаконяване на незаконен строеж?

Има възможност да бъдат узаконени строежите, построени без строителни документи в периода до 26.07.2003 г.

Незаконният строеж следва да е бил допустим по разпоредбите, действащи по времето, когато са изградени или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.

Собственикът на недвижимия имот или лицето, което има учредено право на строеж имат право да подадат заявление и да не са предприети вече опити за узаконяване за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство.

Това, което следва да знаете е, че незаконните строежи, построение след 26.07.2003 г., не подлежат на узаконяване и следва да се премахнат.

При предприемане на  конкретни стъпки се консултирайте със специалист  адвокат.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

14 Replies to “Незаконен строеж: узаконяване”

 1. Огнян

  Здравеите ас построих една къща в бургас незакона и искам да попитам имали възможност да се озакони ?

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, вашето запитване е непълно. Следва да се изяснят доста обстоятелства – кога е построена, имало ли е преди това постройка, документи за собственост и т.н. Може да се свържете с нас за изясняване на казуса.

   от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

   • Девора

    Ами ако имам незаконна къща примерно от 1г тоест постройката е приключила преди една година и искам да я узаконя не може ли??

    • Rosica Kavazova

     Здравейте, във връзка с вашия казус следва да се запозная с цялата документацията, с която разполагате. Въпросът ви е много общ и не може да се отговори еднозначно.
     От Екипа на адвокатска кантора Кавазова

 2. Ани

  Здравейте! Преди месец усвоих 13 кв тераса, има ли възможност да си я узаконя ?

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, необходимо е първо да извърши проверка относно начина на усвояване, проверка на документа за собственост и други. Може да се свържете с нас за изясняване на казуса.

   от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

 3. Мария Стоянова

  Здравейте! Имаме построена къща с всички предшестващи строежа разрешителни, виза, архитектурни планове. За съжаление по време на строителството, фирмата – строител ни напусна, завличайки ни с близо 30 000 лв. и без да е издавала съответните документации. Заедно с всичко това си отиде и назначения за строителен надзор специалист. Ние довършихме къщата съгласно утвърдените проекти, но с различни подизпълнители и за доста по-дълъг период поради разбираема липса на финанси. За съжаление имахме неблагоразумието да си направим помощна постройка в двора до оградата, която мислехме, че граничи с път. Оказа се, че от март тази година път няма, а е някаква нива с много неясни собственици. Така, че тази сграда е без план, без отстояние от едната страна. Другата й стена е на повече от три метра от съществуващите дворни места и къщи. Има ли вариант да стигнем до т.нар. Акт 16 /което за нашата къща – 5-та категория е Удостоверение за ползване/. Къщата е сглобяема конструкция – на 2 етажа. Не бихме искали да се стига до събаряне на допълнителната постройка, защото ни трябва като място за съхранение.Съгласни сме да платим някаква поносима глоба, тъй като не можем да намерим по никакъв начин собствениците на мястото пред нея и да получим тяхното съгласие. Оказва се, че са над 30 наследника и не могат да се съберат. Ситуацията е такава вече 10-та година. Все още не можем да кажем, че имаме завършена къща. В същото време плащаме ток по тарифа за стопански потребител, което води до тройно по-високи сметки. Ще съм Ви благоодарна, ако ми покажете макар и малка светлинка в тунела.

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, във връзка с вашия казус следва да се запозная с цялата документация за изясняване на всички обстоятелства, за се прецени какво точно сте предприели към момента и какви са следващите действия. Не става ясно кога е започнало строителството, а относно помощната постройка в двора не се разбира каква е ситуацията.

   От Екипа на адвокатска кантора Кавазова

 4. Катя Тончева

  Здравейте!През1995г сьс сьседа който живее на втория етаж на къщата си учредихме право на строеж като ние да направим пристройка към съществуващата сграда а той надстройка.Но сьседа построи два етажа вместо един и надвиши височината разрешена за квартала.Може ли аз да си узаконя моята пристройка без да зависят от неговия незаконен строеж.Искам да продам моята част.Може ли да се случи това.

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, трябва да се прегледа договора за учредяване правото на строеж и скиците, за да се направи правилна преценка.
   От Екипа на адвокатска кантора Кавазова

 5. Георги Иванов

  Здравейте.
  1. Съгласно чл. 83 т.7 от ЗУТ не се допуска застрояване в сервитутната зона на съоръжение от техническата инфраструктура /гл.водопровод/ . В момента върху него се изгради ограда с плътнна част 0.60 см.
  Питам , оградата незаконен строеж ли е.

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, от предоставената информация не може да се прецени дали сградата представлява незаконно строителство. Информацията е недостатъчна и не са представени документи. Ако имате съмнения, че оградата е незаконен строеж, може да подадете жалба до ДНСК.
   Поздрави, адв. Росица Кавазова

 6. Петкана

  Здравейте! Искам да закупя имот,но се оказа ,че има незаконно построен гараж.Може ли да се узакони постройката или трябва да се премахне?

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, във връзка с вашия въпрос има възможност да бъдат узаконени строежите, построени без строителни документи в периода до 26.07.2003 г.
   Незаконният строеж следва да е бил допустим по разпоредбите, действащи по времето, когато са изградени или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.
   Собственикът на недвижимия имот или лицето, което има учредено право на строеж имат право да подадат заявление и да не са предприети вече опити за узаконяване за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство.
   Разбира се всеки случай е специфичен и дали може да бъде узаконен и отговаря ли на условията за узаконяване се преценява индивидуално.
   Поздрави, адв. Росица Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *