Наследяване, прекратяване и ликвидация на ЕООД при смърт на собственика на капитала

Съгласно чл. 157, ал. 1 Търговския закон (ТЗ) дружеството с ограничена отговорност (ЕООД/ООД), в което капиталът е собственост на  едно физическо лице, се прекратява със смъртта му,  освен ако в учредителният акт е предвидено друго и или наследниците не поискат да продължат дейността.

Какво се случва с дружеството  при смърт на физическо лице –  собственик  на капитала?

Притежаваните от собственика дружествените дялове се наследяват. Наследяването не става автоматично  т.е. наследниците не стават съдружници в ООД автоматично, а следва да предприемат определени действия, свързани с дружеството и да решат въпросите относно продължаване на дейността или прекратяване и ликвидация.

Какви са възможностите, с които разполагат наследниците?

Наследниците имат две възможности:

 1. Наследниците могат да вземат решение да продължат дейността на дружеството. В този случай наследниците следва да предприемат действие по вписване на тази промяна в Търговския регистър като вписването се извършва от избрания управител. За изготвяне на всички документи и вписване на промяната на новите обстоятелства не необходимо да  ползвате услугите на адвокат за правилно изготвяне на документите.
 •  При втората възможност наследниците вземат решение за прекратяване на дружеството. В този случай се попълва заявление за прекратяване и ликвидация на дружеството, както следва да се спазят редица изисквания на закона –  определя се ликвидатор; представят се удостоверение от НАП и НОИ за липса на задължения към държавата и други.

Всеки един от наследниците има право да получи в наследство дружествения дял на починалия. След като цялото имущество на дружеството се осребри и всички негови кредитори се удовлетворят, остатъкът се разпределя между наследниците.

Какви са условията наследниците да продължат дейността на дружеството?

 • Наследниците  следва да са пълнолетни, дееспособни;
 • Наследниците следва изрично да изявят желанието си да продължат дейността на дружеството (фирмата).

В случай, че наследникът е един той  става едноличен собственик на капитала и  продължава търговската дейност на фирмата.

В случай, че  наследниците са две или повече лица, то тогава всички те става съдружници и съществуващото ЕООД се трансформира в ООД.

Делът на наследниците се определя от съответстващата им се част от наследството на починалия собственик на капитала.

Условията за това са наследниците да са пълнолетни, дееспособни и да изявят желанието си за това.

Какви са необходимите документи за продължаване дейността на дружеството?

 • личните си карти на наследниците;
 • акта за смърт;

Когато наследниците са непълнолетни, то те действат чрез техния законен представител.

Консултирайте се със своя адвокат,  който изготвя  всички необходими документи за вписване на изменението на обстоятелствата в търговския регистър и продължаването на дейността.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

2 Replies to “Наследяване, прекратяване и ликвидация на ЕООД при смърт на собственика на капитала”

 1. Илияна Въчкова

  Аз съм единствен наследник на починалия ми несемеен вуйчо. Останалите наследници направиха отказ от наследство. Какви стъпки да предприема за да закрият фирмата му, регистрирана като ЕООД?

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, във връзка с вашето запитване първо следва да се изяснят доста обстоятелства – има различни варианти за „закриване“ на дружество и съответно от избора зависи какви действия ще се предприемат.

   от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *