НАП със становище във връзка със сроковете по ДОПК прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

НАП със становище  във връзка със сроковете по ДОПК при прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Изпълнителният директор на НАП издаде

Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г., обн. с ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

В сферата на данъчното и осигурителното законодателство специалните разпоредби са регламентирани с § 25 – 29 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) и същите частично отменят, както общите норми на ДОПК, материалните данъчни закони и Кодекса за социално осигуряване (КСО), които преуреждат, така и общите норми на ЗМДВИП.

Най-общо промените се отнасят до удължаване на сроковете за деклариране и внасяне на данък поЗКПО,ЗДДФЛ,ЗМДТ, правила за формиране на авансовите вноски, спиране на давностните срокове относно публичните вземания, спиране на принудителното изпълнение и неприложимост на абсолютната давност за времето на обявеното извънредно положение.

От разпоредбата на § 49 на преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП  следва, че регламентацията, уредена в материалните данъчни закони и ДОПК, се запазва по отношение на сроковете и съдържанието на част от производствата, а именно:

– установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски; 

– деклариране – извън приложението  на § 25, § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от ПЗР;

– внасяне – извън приложението на § 25, § 26, § 27 и § 28 от ПЗР;

– обезпечаване и

– събиране – извън § 29 от ПЗР.

Източник: НАП

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *