Какво трябва да знам за предварителния договор при покупко-продажба на имот?

Когато решите да купите или да продадете недвижим имот е добре да подпишете предварителен договор, особено когато цената на имота е висока.

Предварителният договор обвързва страните със задължение да се се сключи  окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Защо да избера да  сключа предварителен договор при покупко-продажба на имот?

Страните по една сделка не винаги са готови с всички необходими документи, за да подпишат нотариален акт. Възможно е  да е необходимо повече време за уреждане на проблеми, свързани със собствеността, данъчни задължения, документи, свързани с кадастър, данъчни оценки и други.  В този случай препоръчвам да се  подпише  предварителен договор, с  който се определят всички необходими условия по сключването на окончателния договор. По този начин вие имате сигурността за изповядването на сделката пред нотариус.

В каква форма се сключва предварителен договор при покупко-продажба на имот?

Предварителният договор се сключва в писмена форма. Договорът  следва да съдържа описание на имота и неговата цена. Страните могат допълнително да уговорят срок за сключване на окончателен договор, начина на плащане, както и други задължения на страните.

Какво задължително съдържа предварителен договор за покупко-продажба на имот?

 В предварителният договор задължително се уговарят всички съществени условия на окончателния договор и следва да са включени клаузите, които точно индивидуализират недвижим имот. Задължителните реквизите са:

  1. Дата, град и лични данни на продавача и купувача – имена, лични карти,  ЕГН, данни за контакт.
  2. Предмет на договора –  точно описание на имота по документи за собственост.
  3. Цена за имота – уговорената сума, за която имотът ще се продаде.
  4. Срок за сключване на окончателен договор.
  5.  Разноски и срокове на плащане.
  6. Задължения на страните.
  7. Неустойки при неспазване на договора.
  8. Подписи на продавача и купувача.               от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *