Финансова помощ при извънредно положение

Имате нужда от съдействие за получаване на финансова помощ?

Извънредното положение в Р.България  заради COVID-19 доведе до изготвяне на  програми  за финансова помощ като част от  една от кризисните мерки в защита на самоосигуряващите се лица  и наетите по трудово правоотношение служители и работници. 

Ако сте самоосигуряващо се лице финансовата помощ  ще ви бъде отпусната, ако отговаряте на следните условия:

Осигурителни вноски трябва да са платени;

– Да не получавате възнаграждение по други правоотношения;

– Да сте прекъснали дейността си,която извършвате като самоосигуряващи се лица;

– И/или да е налице  под 20% спад в доходите Ви за първото тримесечие на 2020 г., резултат от пандемията;

Ако сте лице, което работи на трудов договор, финансова помощ ще получите ако:

–  Ако сте преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и  сте в неплатен отпуск като следствие от пандемията;

– Ако сте страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

– Ако не получавате възнаграждение по други трудови правоотношения;

– Ако имате отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който сте пуснати в неплатен отпуск.

Ако сте физическо лице може да кандидатствате за безлихвен кредит.

Българската банка за развитие (ББР) обяви механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *