Безвъзмездна финансова помощ на микро и малки предприятия

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID – 19 И ОСИГУРЯВАНЕ ПОДКРЕПА И  ОПЕРАТИВЕН КАПИТАЛ НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ Е ПРЕДВИДЕНА  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева.

Кои фирми имат право на безвъзмездна помощ до 10 000 лева?

Това са фирмите, които отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия:

а) микропредприятие – фирма с персонал до 10 човека;

б)макропредприятие – фирма с персонал до 50 човека.

Условия за кандидатстване:

а) За да се получи помощта трябва да имате спад от 20% в оборота за месеца преди този, в който е подадено заявлението, спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

б) субсидията да не надскача 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.;

в) предприятието, което кандидатства, да не е било в затруднено състояние към 31 декември 2019 г.

Получените сумите следва се използват за покриване на разходи за поддържане на дейността в срок от три месеца.

Кандидатстването е в срок до 30.05.2020 г.  Екипът на адвокатска кантора Кавазова ще ви помогнем в процедурата  за получаване на безвъзмездната финансова помощ.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *