Жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Ако вашите основни законови права са нарушени, вие имате право да да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Всяко физическо лице лице, всяко юридическо лице, неправителствена организация или група от лица, които считат, че са нарушени техните права по Европейската конвенция и Протоколите към нея  могат да подадат жалба, когато не са получили правна защита в  държавата.

„Не съм доволен от решението на българският съд. Искам да пиша до съда в Страсбург. Искам да се консултирам с адвокат за моя казус и за да потърся правата си като подам  жалба?”

Какви са условията за възникване право на жалба?

  1. Нарушението да е извършено на територията на държава, страна членка на ЕС;
  2. Задължително трябва да  са изчерпани всички правни средства за защита на нарушените права в съответната държава. Това означава, че делото трябва да е заведено и приключило пред всички инстанции съдилища.
  3. Жалбата за същото между същите страни, за същото искане и на същото основание да не е разглеждана вече от съда или в хода на друга процедура за международно разследване или решаване на спорове и не съдържа нова информация.

Какъв е срокът за подаване на жалба в Страсбург?

Срокът  за подаване на на жалба пред Европейския съд по правата на човека следва  да бъде упражнено в срок от 6 месеца след приключване на делото пред българския съд. Ако този срокът не  се спази жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Каква е процедурата по разглеждане на вашата жалбата Европейския съд по правата на човека?

Компетентен да разгледа индивидуалната жалба е Европейският съд по правата на човека със седалище в Страсбург.

Процедурата по гледане на жалбата от съда в Страсбург, Франция, е безплатна, т.е. не дължите държавни такси.

 Кореспонденцията със Съда във връзка с подаването и разглеждането на жалбата се осъществява чрез Секретариата му.

Подаване на жалбата и при действията, които предхождат решението за нейната допустимост, може да извършвате действия сам или чрез адвокат или друг представител. След като жалбата бъде приета за разглеждане адвокатската защита е задължителна.

За нарушение на кои права може да подадете жалба?

 Жалбата до Европейския съд по правата на човека  следва да се отнася до нарушение на следните права: правото на живот, право на труд, право на свобода и сигурност, право на справедлив съдебен процес свобода на изразяване намнение, свобода на събранията и сдружаванията, право на придвижване,право на образование, право на свободни избори, забрана на дискриминацията.

Жалбата до ЕСПЧ-Страсбург трябва да бъде кратка, ясна, с точно описание на казуса и нарушенията на Конвенцията и Протоколите към нея.

Какъв резултат да очакваме?

Резултатът от положителното решение е присъждане на парично обезщетение и откриване на възможността случаят да се преразгледа отново в България ако това е вашето желание.

Какво трябва да знаем  за Европейският съд по правата на човека?

Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбург, Франция. Жалбата до съда задължително да се обосновава на нарушение на Конвенцията и Протоколите към нея, за целта е необходимо да се консултирате с адвокат, който добре познава европейското законодателство.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *