Удължаване на ВИЗА „С” с цел планирано пребиваване

Виза „С” за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

Какви са целите на пътуването във връзка с издаване на Виза „С”?   

Целта на пътуването, може да бъде:
 – Частно посещение:  Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България;
Бизнес пътуване: Покана-декларация за бизнес пътуване на чужденец в Република България;
– Културен обмен:Писмо-покана от Министерство на културата или кмет на съответната община;
Спорт: Писмо-покана от Министерство за младежта и спорта или от съответен спортен клуб;
– Лечение:Удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване; епикриза от местна болница;
– Туризъм:  Неорганизиран /индивидуален/ туризъм;резервация от българско туристическо място за пребиваване;организиран /индивидуален/ туризъм;

Как може да бъде удължен срокът на разрешеното пребиваване?

Срокът на пребиваването на чужденец може да бъде удължен по искане на чужденеца поради причини, които възпрепятстват възможността да пътува.

Чужденецът  следва да представи Заявление за продължаване пребиваването на чужденец пред Дирекция „Миграция” като посочи точно и изчерпателно причините, поради които се иска удължаване на престоя и представи документите, доказващи невъзможността да излезе от територията на страната в предоставения срок.

Кои са причините, които обуславят удължаване на престоя  „Виза „С”?

Срокът на валидност на Виза „С” виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване може да бъде продължен еднократно по  следните причините:

  • причини от хуманитарен характер (медицинско заболяване, което води до невъзможност да се пътува;
  • при извънредни обстоятелства;
  • при наличие на държавен интерес чрез полагане на персонализиран визов стикер и печат на издаващия орган в паспорта или заместващия го документ за пътуване по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Отказът за удължаване на Виза „С” подлежи на обжалване  и контрол пред съответния съд.

Задължително  е необходимо да използвате  адвокатски услуги, за максимална защита вашите права.

За процедурата при сезонна работа прочетете Наемане на сезонни работници от трети държави: процедура

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *