Търговско представителство  на чуждестранно лице: регистрация

Кои лица могат да открият търговското представителство в България?

Чуждестранните лица, които извършват търговска дейност в страната на регистрация, могат да открият търговско представителство в Р. България.

Търговското представителство  не може да извършва търговска дейност. Може да извършва само нестопанска дейност т.е. участие в изложения, рекламиране на стоки и услуги, отнасящи се до дейността на чуждестранното лице и др.   Функциите на търговското представителство са само представителни и изцяло насочени към нуждите на чуждестранното лице.

Законът, който урежда на търговското представителство на чуждестранно юридическо е Закона за насърчаване на инвестициите  като регистрацията се извършва в Българската търговско – промишлена палата (БТПП).

Какви документи са необходими за регистрация на търговско представителство?

Документите, който са необходими за регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице са:

1. Заявление и информационна карта по образец на БТПП;

2. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;

3. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка;

4. Решение за откриване на търговско представителство в България;

5. Нотариално заверено пълномощно в оригинал за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в България и обема на предоставените му права.

6. Спесимен (образец от подписа) на лицата, представители  по право или по специални пълномощия;

7. документ за внесена такса за регистрация.

Търговските представители на чуждестранното лице в България могат да кандидатстват за получаване на виза D за продължително пребиваване. Тази виза дава право  за  многократно влизане на територията на страната за периода на визата.

Информирайте се за визовия режим.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *