Разпределяне на ползване на съсобствен недвижим имот

Често между съсобственици на недвижим имот, възникват спорове относно това как ще се ползва имота. Когато съсобствениците не постигнат съгласие за доброволно уреждане на спора  единствената правна възможност е спорът да бъде  разрешен от съда.

 „Собственик съм по наследство и покупко – продажба на жилище, с площ 98 кв.м., находящо се в град София, заедно с 60% идеални части от имота. Съседът ми е собственик на полумасивна постройка, във вътрешната част на двора, с площ от 68кв.м., заедно с 40/100 идеални части  от цялото застроено и незастроено дворно място. Аз имам постоянно разногласия със съседа си и не можем да се споразумеем относно ползването на дворното място. Какви са моите праваи какво да направя?“

Кой може да заведе дело за разпределяне на ползване на съсобствен недвижим имот?

Всеки  един от съсобствениците може да заведе дело за разпределяне на ползване на съсобствен недвижим имот. Това се отнася и за случая, в който някой от собствениците притежава мажоритарният дял от вещта.

Къде се подава исковата молба?

Исковата молба до съда се подава на основание чл. 32, ал. 2 ЗС и е насочена срещу останалите собственици. Компетентен е съответният районен съд по местонахождението на имота.

Каква е процедурата и как се развива производството пред съда?

След входиране на исковата молба съдът  назначава вещо лице, което предлага варианти за разпределяне имота, така че всеки един от собствениците да може да ползва самостоятелнои необезпокоявано. Ако страните не са поискали назначаване на експертиза, такава може да назначи и съда служебно. 

Целта на това съдебно производството е всеки от съсобствениците да получи за реално ползване определена част от имота, която да съответства на квотите му.

В това исково производство могат да се включат въпроси относно това дали е налице съсобственост между страните или относно квотите им.

Адвокатската защита е необходима ако имате проблеми със съседите и  не можете да се споразумеете относно ползването на недвижимия имот.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *