Разходи при покупко – продажба на недвижим имот

При сключване на сделка, свързана с  покупко – продажба на недвижим имот в Р. България, следва да се заплатят разноски по прехвърлянето на имота – местен данък и съответните държавни такси.

„Здравейте, искам да закупя имот, но не съм наясно какви са точните  суми, които трябва да платя при изповядване на сделката”,

„Добър ден, имам намерение да прехвърля чрез дарение апартамент на внука си. Какво и колко точно трябва да платя при сделката”.

„Имам въпрос относно таксите при  учредяване на законна ипотека. Какви са разноските и кой ги поема?”.

Какви  са дължимите разноски  при прехвърляне собствеността на недвижим имот?

 1. При сключване на сделка с недвижим имот  чрез покупко-продажба, се дължи

местен данък за придобиване на имущество.  Размерът на дължимия местен данък зависи от определената продажна цена на недвижимият имот.  Съгласно Закона за местните данъци и такси, общините в България  определят точния размер на местния данък.

Местният данък за придобиване на недвижим  имот  по градове към 2022г. е :

 • гр. София – 3% от  продажната цена на имота;
 • гр. Пловдив – 3% от  продажната цена на имота;
 • гр. Варна  –  3% от  продажната цена на имота;
 • гр. Бургас –  3% от  продажната цена на имота;
 • гр. Стара Загора – 2,5% от  продажната цена на имота;
 • гр. Русе – 2,2 % от  продажната цена на имота.

Местният данък се заплаща в съответната община по местонахождение на имота.

Кой следва да заплати задължителните разноски при прехвърляне на недвижими имот?

Отговорност на всеки, които придобива недвижимо имущество е да предприеме вписването на новия нотариален акт в Имотния регистър.

Относно заплащането на разноските по прехвърлянето, страните могат свободно да договорят това по между си като съобразят следното:

 • според чл.45 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, местният данък се плаща от купувача на имота;
 •  местният данък се заплаща поравно;
 • местният данък дължи изцяло от продавача;
 • всички разноски се поделят поравно между страните – чл.186 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Други разходи при покупко – продажба на недвижим имот :

 • такса вписване  – събира  се от Агенцията по вписванията. Нейният размер представлява 0.1% от цената, обявена в Нотариалния акт;
 • нотариални такси – те се изчисляват на база продажната цена, посочена в нотариалния акт. Нотариалните такси включват и издаване на прилежащи документи – преписи, декларации и др.;
 • банкови такси при превод по банков път.

Ориентировъчни примери за определяне на разходите при покупко – продажба на недвижим имот:

 • Покупко – продажба на недвижим имот в гр. София:
Материален интерес (BGN/лв):100000
Данъчна служба (местен данък):    3000
Агенция вписвания (вписване):      100
Нотариална такса:    730.50
Адвокатска такса:                                700
ДДС:   146.10
Банкови комисионни:     
 • Дарение на недвижим имот:
Материален интерес (в лв) :100000
Данъчна служба (местен данък):        0.00
Агенция вписвания (вписване):       100
Нотариална такса:    730.50
Адвокатска такса:                                   700.
ДДС:   146.10
Банкови комисионни:
 • Законна ипотека:
Материален интерес (в лв):100000
Данъчна служба (местен данък):        0.00
Агенция вписвания (вписване):       50
Нотариална такса:      109.58
Адвокатска такса:                                    400
ДДС:                      21.92лв.                                                                   Банкови комисионни:

За точно определяне на таксите и разноските, потърсете компетентна адвокатска помощ.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *