Насърчаване на предприемачеството на безработните лица по чл. 47 от ЗНЗ

Насърчаване на предприемачеството на безработните по чл.47, ал.1 от Закон за насърчаване на заетостта е програма за всяко лице, което има право парично обезщетение за безработица. Програмата включва насърчаване на безработните да  започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги.

1. Каква е процедурата за кандидатстване?

Процедурата за кандидатстване се състои в предприемане на три действия:

  • Първо подавате заявление, заедно с изготвен бизнес план, който  представяте в съответното бюро по труда;
  • Второ, сключвате договор за изплащане на еднократна парична сума по насърчителната мярка в срок от един месец от представянето на заявлението и проекта;
  • Трето, след сключване на договора в 30 дневен срок трябва да подадете заявление, като приложите и останалите необходими документи, за да се сключи анекс за отпускане на допълнителни средства за квалификация (чл. 48 ЗНЗ), консултантски услуги (чл. 49б ЗНЗ) и минимална помощ, ако наемате друго безработно лице без право на обезщетение (чл. 47, ал. 4 ЗНЗ).

2. Каква  е процедурата по одобряване на  лицето за участие в програмата?

Бизнес проектът се разглежда от Комисия, която се произнася с писмено предложение до Директора на дирекцията за одобряване или неодобряване на проекта. Директорът издава решение, въз основа, на което се сключва договор.

Договорът, който се сключва е тристранен  т.е. между вас, Агенцията по заетостта и НОИ. Агенцията по заетостта е възложил, вие изпълнител, а НОИ – платеца т.е. плаща сумата.

3. Какъв е максималният срок на договора, който сключвате по програмата за насърчаване на предприемачеството на безработните? 

Това е крайният срок, до който имате право на парично обезщетение за безработица.

4. Трябва ли да регистрирате дружество (фирма)? Кога – преди или след като одобрят проекта ?

Следва да регистрирате дружество след одобрение  на проекта. Ползвайте адвокатска помощ при регистрирането на дружество, за правилно оформяне на документите съобразно дейността, която предстои да се извършва.

5. Задължително ли е да ползвате услугите на счетоводител?

След стартиране на дейността на дружеството възниква необходимостта от ползване на счетоводни услуги. При стартиране на  бизнеса,  с цел намаляване на разходите до абсолютния минимум не може да се избегне правното и счетоводно обслужване.

 6. Имате ли право  да получите допълнителни суми по  програмата за насърчаване на предприемачеството на безработните? 

  • Имате право на допълнителна сума в размер на 2600 лв.  при условие, че осигурява заетост по одобрения бизнес проект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица  (чл. 47, ал.4);
  • кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект. Максималният размер на кредита е до 1000 лв. (чл. 48);
  • сума за разходите за ползвани външни консултантски услуги и/или съпътстващи услуги в размер до 500 лв.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *