Правила за прием на чуждестранни граждани извън ЕС учебната 2021/2022 година

Чуждестранни граждани извън ЕС  могат да кандидатстват за обучение в български университет  и в условията на КОВИД-19 пандемията. Кандидатстването се осъществява посредством електронна платформа и е специфично за всеки университет.

Ние оказваме цялостно съдействие за изготвянето и подаването на документите, свързани с приема в български университет.        

Какви са условията за кандидатстване?

  1. Завършено средно образование.
  2. Минимален среден успех от балообразуващите за съответната специалност   – определена от всеки университет.
  3. Липса на  заболявания, противопоказни за обучение и за упражнявани на професията, за която се кандидатства.

Какви са необходимите документи за кандидатстване?

1.  Легализиран превод на диплома за завършено средно образование .

2. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидат-студента да продължи обучението си във висшите училища на страната.

3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи.

4.Ксерокопие от валиден международен паспорт.

5. 4 броя снимки на кандидата (паспортен формат).

6. Други  – при необходимост.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *