Пандемия: трудовите права на работника

В резултат на пандемията и  разпространението на коронавируса COVID-19 много фирми уволняват свои служители и работници. Това налага и сериозни промени в организацията на трудовия процес.

Съглсно приетата нова разпоредба в КТ, чл. 120 в, работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

Възнаграждението на работниците и служителите остава непроменено, според трудовия договор, освен ако не е въведено непълно работно време.

Поради усложняващата се пандемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, министърът на здравеопазването, издава заповеди, свързани с условията на труд на работните места. Всеки служител или работник има право да сигнализира Инспекцията по труда ако правилата за безопасност са нарушени.

При прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя поради основанията по чл. 328, ал.1, т.1-4 КТ, служителите получават обезщетение за безработица. Лицата, работещи по трудови договори, задължително се осигуряват за риск „Безработица“. Тези работници и служители трябва в 7-дневен срок от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение да се регистрират към териториално поделение на НОИ. 

За периода на извънредното положение работодателят може да въведе непълно работно време за работниците и служителите. Не пълното работно време може да бъде въведно за целият период или само за част от него, но само за служителите и работниците, които работят на пълно работно време. В този случай предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите не е необходимо. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

Работодателят може при обявено извънредно положение, също така да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Промяната се извършва със заповед на работодателя.

Научете за правното ни обслужване в сферата на Трудовото право. 

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *