Отказ за издаване на виза D – обжалване

Зачестяват  отказите за издаване на виза „D” – виза за  дългосрочно пребиваване на чужденци, постановени от консулите или упълномощени от тях лица, посолства на Република България.

Консулските длъжностни лица отказват издаването на виза за дългосрочно пребиваване след разрешение от дирекция „Консулски отношения“ въз основа на съвместно мотивирано становище на службите за административен контрол на чужденците в Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Процедура по обжалване:

В случай, че визата е отказана, отказът може да обжалва пред съответния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването Ви за отказа.  Чужденецът задължително трябва да получи копие от документа за отказ.

Издаването на чужденец на виза може да бъде отказано, ако:

 1. с действията си е поставил или може да постави в опасност международните отношения, сигурността или интересите на българската държава или за когото има данни, че действа против националната сигурност;
 2. има данни, че извършва, подбужда, участва в приготовление, подпомагане или обучение за извършване на терористична дейност или че целта на влизането му е да ползва страната като транзитен пункт към трета държава, на чиято територия да извършва тези действия;
 3. с действията си е злепоставил българската държава или е уронил престижа и достойнството на българския народ или влизането му в страната може да навреди на отношенията на Република България с друга държава;
 4. има данни, че е член на престъпна група или организация или че извършва или има намерение да извършва контрабанда и незаконни сделки с оръжие, взривни вещества, боеприпаси, пиротехнически изделия, стратегически суровини, изделия и технологии с двойна употреба, както и незаконен трафик на упойващи и психотропни вещества и прекурсори и на суровини за тяхното производство;
 5. има данни, че извършва търговия с хора и незаконно въвеждане в страната и извеждане на лица в други държави;
 6. е бил експулсиран от Република България преди не по-малко от 10 години и не е възстановил в 6-месечен срок от експулсирането изразходваните за това от държавата средства;
 7. е осъден за извършено умишлено престъпление на територията на Република България, което съгласно българския закон се наказва с не по-малко от една година лишаване от свобода;
 8. е направил опит да влезе в страната или да премине през нея чрез използване на неистински или преправени документи, виза или разрешение за пребиваване;
 9. може да се предполага, че ще разпространи тежка заразна болест, страда от заболяване, което според критериите на Министерството на здравеопазването или на Световната здравна организация представлява заплаха за общественото здраве, или не притежава сертификат за ваксинация, или идва от район с усложнена епидемична и епизоотична обстановка;
 10. няма осигурена издръжка и необходимите задължителни застраховки през време на пребиваването си в страната и средства, осигуряващи възможност за обратното му завръщане;
 11. има данни, че през последните две години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Република България;
 12. при предишно пребиваване е нарушил трудовото или данъчното законодателство на страната;
 13. няма визи или билети за следващите по маршрута страни;
 14. на лицето е наложена принудителна административна мярка да не влиза в страната;
 15. е включен в информационния масив на нежеланите за страната чужденци по чл. 21а, ал. 1;
 16. кандидатства за виза с нередовен паспорт или заместващ го документ за пътуване;
 17. не докаже достоверно целта и условията на заявеното пребиваване или транзитно преминаване, или летищен транзит;
 18. вече е пребивавал на територията на Република България 90 дни в рамките на последните 180 дни като притежател на виза за краткосрочно пребиваване или при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване;
 19. е лице, за което е подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане;
 20. при предишно пребиваване в страната системно е извършвал нарушения на обществения ред;
 21. има данни, че целта на влизането е да пребивава в страната като имигрант, без да има специално разрешение за това;
 22. има данни, че целта на влизането му е да се използва страната като транзитен пункт за миграция към трета държава;
 23. е представил документ с невярно съдържание или е декларирал неверни данни;
 24. са налице основателни съмнения относно автентичността на приложените документи за издаване на виза, истинността на тяхното съдържание, надеждността на направените от чужденеца изявления или намерението му да напусне страната в рамките на разрешения срок за пребиваване;
 25. на лицето е наложена принудителна административна мярка по чл. 41, освен ако не е допуснато доброволно завръщане.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

2 Replies to “Отказ за издаване на виза D – обжалване”

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, във вашия случай е важно поради каква причина сте получили отказ и тогава да се преценят обстоятелствата около новото кандидатстване.
   От Екипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *