Онлайн проверка за неплатени глоби КАТ


Ако искате да проверите дали имате невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове или глоби, вече може направите справка онлайн през портала на МВР.
Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП се извършва по номер на свидетелство за управление /шофьорска книжка/и ЕГН.
При невръчени НП и електронни фишове при проверката се визуализира информационно съобщение за това – списък с неплатени задължения. Чрез осигурената възможност за заплащане на дължимите суми може да заплатите глобите директно през Портала за административни услуги на МВР.
Задълженията могат да бъдат заплатени и чрез терминално устройство в МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи(easypay, еконт) или КЕШ-терминали.
Електронният фиш се връчва на нарушителя лицето с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. Датата на получаване на електронния фиш е от значение за срока на обжалване.
При условие че в 14-дневен срок от датата на получаване нарушителят заплати наложената глоба, той заплаща само 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *