Масови уволнения по време на епидемията от COVID-19

Възникналата епидемиологична обстановка в страната  и  предприетите   национални мерки срещу разпространение на коронавируса COVID-19, доведе до финансови затруднения при много предприятия. 

Много фирми са принудени да пристъпят към масови уволнения – прекратяване на трудови правоотношения на голяма група работници и служители в кратък период от време, тъй  нямат дейност.  За се пристъпи към масово уволнение следва да бъда изпълнени редица изисквания:

1. уволненията следва да бъдат извършени на основания, обвързани с преценката на работодателя, а не с личността на конкретния работник или служител;

2. броят на работниците, които ще бъдат уволнени да е:

а) най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители;

б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители;

в) най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители.

4. периодът, в който ще бъдат прекратени трудовите договори е 30-дневен.

Всеки работник или служител, който счита, че е незаконосъобразно уволнен  може да потърси правата си.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *