Пандемия: застрахователно покритие

В резултат на пандемията и  разпространението на коронавируса COVID-19 възникнаха редица въпроси, свързани със застраховките.

Със застраховката „Помощ при пътуване” се осигурява помощ на лице, което в  резултат на случайно събитие е попаднало в затруднение по време на пътуване.Застрахователните събития са: медицинска или дентална помощ, пътна помощ, правна помощ, обещетение при загуба на багаж, документ и др.

Със застраховката „Отмяна на  пътуване” се покрива риска за отмяна или прекъсване на пътуване поради заболяване, злополука, телесно увреждане, смърт или немедицински причини – проблеми, кражба на документи идр. По полицата могат да бъдат покрити разходи за отмяна на пътуване, разходи за съкращаване или прекъсване на пътуване, разходи за закъснение на самолетен полет.

Във връзка разпространението на коронавируса COVID-19 се предлага към рисковата застраховка „Живот” допълнително покритие за събития, възникнали в резултат на коронавируса. Предлага се полица , която покрива отмяна на пътуване по каквато и да е причина (Cancel for Any Reason – CFAR). Ако решите да сключите допълнителна здравна застраховка, то това не отменя вашето задължение за заплащане на здравни осигуровки към НЗОК.

При застраховката „Разни финансови загуби” се осигурява защита за вашия бизнес и доходи поради настъпването на извънредната ситуация. Тази застраховка се сключва от физически и юридически лица, еднолични търговци, които осъществяват търговска дейност в България.Защитата покрива финансови загуби на застрахования в следствие на прекратяване на трудови договори, недостатъчност на доходи, загуби на пазарна стойност, търговски вземания, пожар, бедствия, аварии, неплащане или друго неизпълнение на контрагент.

Трябва да знаете, че сроковете  за отправяне на претенции са кратки.Незабавно при настъпване на застрахователното събитие се обърнете към застрахователя. В тази кризисна обстановка застрахователите предлагат завеждане на щета по имейл, телефон и др.

Относно плануваните организирани пътувания по време на пандемията, Законът за туризма, предвижда:

  • Отказ от пътуването от страна на потребителя. Съгласно чл.90, ал.3 от Закона за туризма, когато потребителят се откаже от организираното пътуване преди неговото започване по собствена причина, туроператорът има право да удържи неустойка само в случай, че размерът й е изрично посочен в договора за организирано пътуване. Т.е. в този случай туроператорът би трябвало да върне платените от потребителя суми и да удържи неустойка, ако тя е предвидена в сключения договор и съобразно уточнения в договора размер според периода, в който се извършва отказът.
  • Отмяна на пътуването от страна на туроператора. Съгласно чл. 90, ал.1 от Закона за туризма, когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, той има следните права:

1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

Научете за нашето правно обслужване в сферата на Застрахователно право.

 – Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започване на изпълнението му, без заплащане на никаква такса. 

https://old.advokatkavazova.com/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *