Как да се защитим ако имотът ни е придобит по давност от трето лице?

Когато имотът ни е придобит по давност от трето лице можем да се защитим по съдебен ред. Придобили сте имот по наследство. Имотът съставлява къща с дворно място, апартамент или нива.Рядко посещавате наследствения си недвижим имот, но плащате  редовно данъците си. Другият сънаследник  ползва имота и се грижи за него. Не предявявате претенции той да ви заплаща наем за частта от имота, която притежавате. В един момент разбирате, че вие вече не сте собственик на имота, като другият съсобственик го е придобил по давност чрез издаването на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Нотариусът е разпитал трима свидетели, посочени от съсобственика, които установяват, че той е владял имота трайно,явно и необезпокоявано повече от 10 години.

Единствената възможност да си възвърнете собствеността е по съдебен ред. Съдът е този, който може да установи, че вие сте собственик на съответната част от имота. За целта е необходимо да потърсите адвокатска защита и съдействие, за да се установи, че вие не сте „изоставили” вашият имот, винаги сте се интересували от него и не сте дали повод с бездействието си, другият съсобственик да предприеме действия по придобиване на имота по давност.

Десетгодишната давност започва да тече с извършването на  конкретни правни действия (предявяване иск за собственост) или  други фактически действия (изрично да заяви, че счита имота за свой, като демонстративно не допуска другият сънаследник в недвижимия имот). При липса на такива действия давност не тече.

Запознайте се с нашата сфера на дейност Наследствено право

#серия #съвети

По съдебен ред можем да се защитим 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *