Годишни отчети за дейността – изисквания и срокове

Закона за статиститката задължава всички юридически лица, независимо от вида на извършваната от тях дейност, да представят пред НСИ годишен отчет за дйността, който да съдържа статистически данни за развитието на дружеството.

Срокът за подаване на ГОД за 2020г съвпада със срокова за подаване на ГДД, а именно до 30.06.2021г., а консолидираните ГОД се подават в срок доо 30.09.2021г.

Задължени да подават годишен отчет за дейността (ГОД) лица, юридически и физически, начерени респонденти са:

  1. Нефинансови предриятия, несъставящи баланс.
  2. Нефинансови предриятия, съставящи баланс.
  3. Предприятия в ликвидация и в несъстоятелност.
  4. Предприятия с нестопанска цел – сдружения, фондации.
  5. Застрахователи.
  6. Инвестиционни предприятия.
  7. Пенсионноосигурително дружества.
  8. Пенсионни фондове.
  9. Бюджетни предприятия.
  10. Банки

Респондентите, които имат доходи за годината до 500лв, могат да подадат декларация съгласно Приложение 11.

Лицата, които не са осъществявали дейност нямат задължения да подават ГОД.

Годишните отчети за дейността се подават:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *