Ползване на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021г.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021г. се прилагат за доходи, придобити през изминалата 2021г.

В ЗДДФЛ не са променени размерите на облекченията. Промяната се отнася единствено за 2021г., като размерът на облекченията са многократно увеличени, което води до по-висок размер на данъкът, който се възстановява на физическите лица.

Как могат да се ползват и двете облекчения – облекчения за деца  и за деца с увреждания?

Начините, чрез които може да се  ползват данъчните облекчения за деца  и за деца с увреждания са два:

  • с двете облекчения се ползват чрез работодателя по основното трудово правоотношение;
  • с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

За кои доходи  се прилагат данъчните облекчения за деца  и за деца с увреждания?

Данъчните облекчения се прилагат се следните доходи:

  • доходи, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа;
  • доходи от стопанска дейност

Данъчните облекчения първо се приспадат от сумата на годишните данъчни основи,  и след това годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Размерите на данъчните облекчения:

При едно ненавършило пълнолетие дете – 4500лв;

При две – 9000 лв

При три 13500лв.

 Условия:

 Данъчните облекчения се ползват при следните условия:

От родител, който не е лишен от родителски права;

Настойник или попечител

Член на семействата на роднини или близки – при настаняване на детето

Приемен родител

 Условия:

Лицето е местно лице

Детето не е навършило пълнолетие

Детето не е настанено в социална или услуга за резидетна грижа.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *