COVID-19: Защита срещу незаконно уволнениe

В резултат на пандемията и  разпространението на коронавируса COVID-19 много фирми уволняват свои служители и работници.

Рабтодателят ме извика и ми връчи Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Бях уволнена заради намаляване на работата поради пандемията и коронавируса COVID-19. Като мениджър  в тази фирма имам 9 г. трудов стаж и това много ме обиди. Още повече, че работата не само,че не бе намаляла, но напротив-беше се увеличила почти двойно, тъй като работим в сферата на takeaway храна за вкъщи. Бях ядосана и защото знам, че не са прави, реших, че моите права са нарушени, а уволнението незаконно. Моля да ми разясните какви са правата ми?” – И.П. от София.

Често пъти уволнението е незаконно. Незаконността на уволнението се изразява в следното:

– нарушаване на установена в закона забрана за уволнение – например чл. 20 ЗУКТС;

– прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, а такова липсва;

– нарушаване на процедурните правила;

– нарушаване на правилата за предварителна закрила при уволнение – чл. 333 във вр. с чл. 344, ал. 3 КТ;

– уволнение, без да има каквото и да било правно основание – по целесъобразност и др.

Масови уволнения по време на епидемията от COVID-19

Адвокатска кантора Кавазова осигурява правна защита срещу незаконно уволнение –  установяване на незаконното уволнение, отмяна на акта за прекратяване на трудовото правоотношение като незаконен и отстраняване на неблагоприятните последици от този акт за работника или служителя.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *