НОВО: 10-годишна давност за дългове на физически лица

По време на епидемиологична обстановка в страната ни и предприетите до момента национални мерки срещу разпространение на коронавируса COVID-19  се  приеха и дългоочакваните промени в закона във връзка 10-годишна абсолютна давност за дългове на физически лица.

По този повод получавам редица запитвания за разясняване на разпоредбите, касаещи новите промени и давността.

„Аз съм физическо лице и  съм изтеглил креди през 2015г. Поради финансова невъзможност не можех да плащам и банката ме осъди. В момента    дългът ми е при ЧСИ (Частен съдебен изпълнител). Аз не плащам, тъй като нямам възможност. Може ли да се ползвам от давността по новия закон и от кога се прилага?”.

„През 2012г. взех кредитна карта от банка. Не можах да върна парите и банката ме осъди. Все още ме търси, за да върна парите, а аз не разполагам с такава сума. Може ли да се погаси дълга по давност и как да стане това”

С най-новите промени Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се прие, че с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

От кога  се прилага абсолютна давност?

Абсолютната десет годишна давност ще започне да се прилага 6 месеца след обнародването на промените в Държавен вестник т.е. от 02.06.2021 г.

За кои случаи се прилага  10 – годишната давност?

С изтичането на десетгодишна давност се погасяват всички парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Давността ще важи и за заварените случаи и ще започне да действа след влизането в сила на промените в закона.

 

За заварените случаи давността по чл. 112 ЗЗД започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

 При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

Кога не се прилага 10 – годишната давност?

 

Давността се прилага при парични вземания:

1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;

2. за непозволено увреждане;

3. за неоснователно обогатяване;

4. за издръжка;

5. за трудово възнаграждение;

6. за обезщетения по Кодекса на труда;

7. по повод приватизационна сделка;

8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

За давността по ал. 1 се прилагат чл. 115 и 118.

 

Кога давността не тече?

 

Абсолютната давност не  тече между близки роднини – родители и деца, съпрузи, настойници, попечители, за вземания на дружество срещу управителя и най-вече – докато трае съдебният процес за вземането.

В сила остава и правилото, че ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането ѝ, той няма да има право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

  

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *